Някои важни дестинации в интернет пространството, без които ежедневието ви в съвременното hi-tech общество не би било пълноценно:

Ebanizm (MySpace) - нали е популярно...

Milla Elaine - чадото

Rawk'n'Roll - the 'pass-me-that-bottle' webzine

Tangra Mega Rock - радиото...

Artery - лудите...

Black Sea Gold - нещо за пиене

Festa Holding - още нещо за пиене

Bushmills Irish Whiskey - нещо друго за пиене...

Pilsner Urquel - любимата бира на Babbata!

Wâldrock - хеви метъл и голи бабички!

Rise Above Recods - Lee Dorrian и другите...